Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.   ZAMKNIJ
Sugestia lub pomoc

Regulamin portalu

I Wstęp


Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego arenysportowe.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników portalu arenysportowe.pl.


II  Definicje 


arenysportowe.pl - jest serwisem informacyjnym, udostępniającym dane o obiektach sportowych na terenie Polski.
Właścicielem serwisu jest Marcin Mazanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Warmedia Marcin Mazanek ul. Rolna 82 10-805 Olsztyn  NIP 739-364-88-93,  Regon 281424044, Polska, UE


Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym arenysportowe.pl


Administrator – użytkownik, który posiada uprawnienia do modyfikacji kont innych użytkowników, ustawień całego systemu oraz modyfikacji obiektów innych użytkowników, należy do ścisłego grona twórców systemu.
Konto użytkownika - jest to dostępne po zalogowaniu się (autoryzacji)  miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik arenysportowe.pl może wykonać operacje jak w opisie Panelu użytkownika.


Zablokowany użytkownik – użytkownik o statusie nieaktywny. Status taki, użytkownik otrzyma jeżeli złamie regulamin serwisu, lub zostanie uznany przez administratora systemu, za osobę umieszczającą nieprawdziwe informację.


Panel użytkownika – jest to miejsce, w którym użytkownik może edytować swoje dane, zmienić lub dodać informacje o obiekcie, ukryć go, zmienić lokalizację lub usunąć konto lub obiekt.


Obiekt sportowy - miejsce, ośrodek sportowy, z wyszczególnionym opisem, adresem i informacjami dodanymi przez użytkownika.


Komentarz – wystawiona przez Użytkownika opinia pisemna dotycząca dodanego obiektu.


Wiadomość – informacja przesyłana przez użytkownika przez formularz na karcie obiektu, na adres e-mail podany przy rejestracji obiektu.


III. Rejestracja w Serwisie


1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie serwisu arenysportowe.pl pod adresem http://www.arenysportowe.pl/rejestracja , oraz późniejszej weryfikacji adresu e-mail po przez kliknięcie linka aktywacyjnego w automatycznym mailu otrzymanym po rejestracji.


2. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Serwis. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


3. Rejestracja i korzystanie z możliwości dodania i utrzymywania obiektu w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne przez okres 6 miesięcy. Po tym  okresie właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia stałej opłaty za obecność obiektu w katalogu  lub dodanie dodatkowych opcji płatnych, które będą w jasny sposób zdefiniowane i opisane na stronach portalu. Wprowadzenie opłat zostanie poprzedzone zawarciem dodatkowej umowy w tym zakresie. Odmowa zawarcia umowy wprowadzającej opłatę, o której mowa powyżej jest samoistną przesłanką do zablokowania konta i usunięcia obiektów sportowych dodanych przez zablokowanego użytkownika z katalogu.

IV Prawa i obowiązki użytkownika


1. Użytkownik może w każdej chwili domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zwracając się do administratora Serwisu.


2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji administratorowi Serwisu.


3. Dodatkowe odpłatne usługi będą świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika i po uiszczeniu opłaty, stosownie do regulaminów świadczenia danych usług. 


4. Właściciel serwisu areny sportowe.pl nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników serwisu. Serwisu arenysporowe.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane: 


a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od właściciela serwisu areny sportowe.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).


5. Serwis arenysportowe.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania Konta Użytkownikowi lub obiektu dodanego przez niego w przypadku gdy użytkownik nie będzie przestrzegał zapisów niniejszego regulaminu.
 
6. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie, przez arenysportowe.pl plików „Cookies” do czynności pobierania danych, które wymagają wykorzystania tych plików. „Cookies” stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera.
 
7. Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do umieszczenia na serwisie informacji, zdjęć nagrań audio lub audio-video, przesłanych i umieszczonych w ramach własnego Konta oraz że umieszczone przez niego informacje, zdjęcia, nagrania audio lub audio-video nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje zamieszczanie w Serwisie w ramach własnego Konta.
 
8. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu w ramach własnego Konta. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez arenysportowe.pl, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
 
9. Serwis arenysportowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych i informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie tych danych i informacji.


10. Użytkownik zezwala serwisowi arenysportowe.pl na wykorzystywanie zapisów Użytkownika do celów komercyjnych, poprzez dołączanie reklam i dobrowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na wszystkich stronach Serwisu. Właściciel portalu może oferować płatne miejsca reklamowe w dowolnych miejscach  na stronach portalu, karcie obiektu itp.


11. Treści zapisów umieszczonych w Serwisie, nie stanowią opinii arenysportowe.pl, nie są również tożsame z poglądami i działalnością arenysportowe.pl.
 
12. Użytkownik posiada możliwość:


a) dokonywania zmian i usuwania swoich zapisów (danych, opisów, zdjęć,  itd.) za pomocą opcji Konta.
b) komentowania innych obiektów sportowych zgodnie z regulaminem serwisu.


13. Użytkownikowi nie wolno:


a) obrażać innych osób,
b) używać wulgaryzmów i zwrotów naruszających godność osoby,
c) umieszczać materiałów erotycznych,
d) łamać ogólnie przyjętych zasad etykiety internetowej,
e) umieszczać danych  kontaktowe i informacje (poza miejscami do tego przeznaczonymi), które w jakikolwiek sposób mogą wskazywać na bezpośredni sposób komunikacji między Użytkownikami,
f) wielokrotnie zamieszczać tych samych informacji, zdjęć, opisów itp.,
g) korzystać z programów, w tym botów generujących zapytania do serwerów Serwisu
h) spamować innych użytkowników oraz właścicieli obiektów sportowych dodanych przez nich lub innych użytkowników portalu,
i) prowadzić agitacji politycznej,
j) dodawać do katalogu obiektów sportowych nieistniejących, chyba że są to obiekty co do których znany jest przybliżony czas ich otwarcia dla publiczności, a budowa została już rozpoczęta.

k) wykonywać czynności utrudniających prace portalu po przez łamanie zabezpieczeń przy formularzach, próby włamań do bazy systemu lub kodu


 
 V. Postanowienia końcowe regulaminu

1. Serwis arenysportowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu korzystania z Serwisu w dowolnym terminie.
 
2. Zmiana postanowień Regulaminu nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest opublikowanie jego nowego brzmienia na stronach Serwisu arenysportowe.pl. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenie oraz powiadomienie o zaistniałych zmianach Regulaminu. Powyższe nie dotyczy świadczenia płatnych usług dla użytkowników serwisu będących konsumentami.


3. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@arenysportowe.pl.